Centrum wspomagania rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju współpracuje m. in. z:

                 Międzynarodowym Instytutem Dr Swietłany Masgutowej; 

                  Uniwersytetem Gdańskim – Zakładem Logopedii;                           

                    Kaszubską Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca";

           Gdańską Fundacją Terapii i Rozwoju.