Centrum wspomagania rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju powstało w kwietniu 2010 r. Misją Centrum Wspomagania Rozwoju jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z wyzwaniami rozwojowymi pod postacią różnych neurodeficytów, a także upowszechnianie wiedzy naukowej i zasad dobrej praktyki terapeutycznej. Działania Centrum Wspomagania Rozwoju ukierunkowane są na prawidłową ocenę potrzeb rozwojowych dziecka/dorosłego na poziomie neurofizjologicznym oraz kompleksową i intensywną interwencję terapeutyczną. Celem terapii jest podwyższenie poziomu funkcjonowania dzieci i dorosłych w życiu codziennym. Istotnym elementem działań jest również zaangażowanie na rzecz budowania wsparcia dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, by mogły w jak najlepszy sposób wykorzystywać swoje zasoby w obszarze edukacji. Centrum Wspomagania Rozwoju oferuje standardy terapii na światowym poziomie - indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego dziecka oraz organizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów.

Małgorzata Koczyk – w latach 1996 – 2008 pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, certyfikowany terapeuta Techniki Bowena®

Kwalifikacje:

 • Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (data ukończenia 28.01.2007 r.);

 • Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju – studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański (data ukończenia 14.10.2008 r.);

 • Kurs masażu o profilu rozszerzonym – dający przygotowanie do zawodu masażysty, Centrum Szkoleniowe HEROS (data ukończenia 30.03.2007 r.). 

Posiada uprawnienia do nauczania programów:

 • MNRI®: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych;

 • MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych;

 • MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy;

 • MNRI®: Terapia Taktylna;

 • MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowo – słuchowych;

 • MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych. 

Odbyte praktyki i staże:

Od 2003 r. uczestnictwo w turnusach terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi, organizowanych przez Międzynarodowym Instytutem Dr Swietłany Masgutowej (w kraju i zagranicą). 

Szkolenia i warsztaty:

 • „Rytmical movement proprioceptive therapy” według Kerstin Linde i Halarda Blomberga (06.2003 r.);

 • „Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji R. Castillo – Moralesa”(02.2005 r.);

 • Warsztaty Terapii Powięziowo – Mięśniowej (04.2005 r.);

 • Warsztaty Osteopatii Kranialnej (10.2005 r.) i CranioSacral Therapy (02.2011 r.);

 • Teoria i terapia w zakresie Integracji Sensorycznej pierwszy stopień – Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena (01.2008 r.);

 • „Neurostructural Integration Technique”® kurs podstawowy (10.2010 r.);

 • „Skuteczna komunikacja w niepozornej zabawie” czyli bajka i metafora w komunikacji i terapii dorosłych i dzieci (04. 2004r.);

 • Arteterapia – kurs podstawowy (09.2009 r.);

 • „Original Play” – niezwykła pierwotna zabawa , autor Fred Donaldson (03.2006 r. i 09.2009 r.);

 • "Instrumental Enrichment" stopien 1 (11.2013 r.);

 • Technika Bowena® - modyły 1 - 8 (2012 - 2014).